Introduktion till remissen:
Detaljplan för Kontor Uddvägen

Man vill bygga ett par stora kontorshus vid Uddvägen söder om Lugnetrondellen.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Dieselverkstadens entré (Marcusplatsen) den 21 januari 2014 kl 18.00-20.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-01-31 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/148-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-01-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-01-14.

I juni 2014 har det gjorts ett granskningsförslag. Bl.a. har man flyttat tillbaka cykelvägen längs Sicklavägen till sitt nuvarande läge.

Utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2014-08-01 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på utställningssförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/148-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-08-01.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 1 augusti 2014 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2014-08-01.

Beslutad detaljplan.

Kommunens handläggare är Christian Rydberg, 7189464 Caroline Cederholm, 7189048, och Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-01