Introduktion till remissen:
Detaljplan för Tvärbanan till Nacka

Man vill bygga ut Tvärbanan från nuvarande ändhållplats Sickla Udde till Sickla station, bredvid Saltsjöbanans station.

Detaljplaneförslaget visades vid ett öppet hus i Dieselverkstadens entré (Marcusplatsen) den 21 oktober 2013 kl 18.00-20.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-11-11 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/660-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-11-11.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2013-11-11.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-03-28 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/660-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-03-28.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2014-03-28.

Beslutad detaljplan.

Kommunens handläggare är Christina Gerremo, 7189672, Christian Rydberg, 7189464 och Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-08-31