Introduktion till remissen:
Tunnelbanedepå, Skarpnäck eller Högdalen

Antingen en helt ny depå vid Skarpnäck med depå över jord söder on Tyresövägen där man tidigare planerat för en biogasfabrik och underjordiska uppställningsspår under Flatenreservatet eller en ansluning från Hökarängen till existerande Högdalsdepån och uppställningspår under jord.

Grundvatten kan påverkas. Skarpnäcksalternativet ligger inom Ältajöns tillrinningsområde.

Även en depå i marknivå nära Nacka centrum (utöver underjordiska uppställningsspår) utreds.

Handlingarna finns här på webben

Samrådsmöten hölls klockan 15.00 till 19.00 i:
Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25    Onsdagen den 19 augusti 2015
Engelska skolan, Lingvägen 123 i Enskede Onsdagen den 26 augusti 2015

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till tbanadepa@sll.se eller Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, 104 22 Stockholm, senast 2015-08-31, märk kuvertet "Ny depå".

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådet, 2015-08-31.

Det meddelades 2016-01-21 att man bygger ut depån vid Högdalen, det blir alltså ingen depå vid Skarpnäck. Det blir sex platser för upställning och städning av tåg vid Nacka C.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-01-21