Introduktion till utredningen:
Transportinfrastruktur i ett Nackaperspektiv

Nacka kommun har bett Inregia författa denna utredning (pdf-fil 51 sidor). Intrycket är att de inblandade kommunala tjänstemännen presenterat kommunens förslag till vägutbyggnader för Inregia och att de på denna grund presenterat en "prognos" som bl a säger att andelen kollektivtrafikresenärer från Nacka kommer att minska. För Värmdö säger "prognosen" däremot att kollektivtrafikandelen kommer att öka eftersom man där planerar att förstärka kollektivtrafiken.

På en punkt har dock Inregia varit lite mer självständiga: Trots att kommunen explicit sagt i förutsättningarna att man inte vill ha avgifter på biltrafiken har Inregia i utrdningen dragit slutsatsen att det är nödvändigt att införa trängselavgifter. Självfallet har denna slutsats inte tagits med i kommunens "sammanfattning" av utredningen.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-05-08