Information om remissen:
Förslag till Naturreservat Tattby samt utvidgning av detsamma

Området är nu naturvårdsområde.

I det ursprungliga förslaget från 2001 hade de tyvärr inte tagit med området närmast den nybyggda Kvarnstugevägen som vi tidigare föreslagit att skulle vara med i området.

Förslaget från 2001 fanns tillgängligt i Nämndhuset och på biblioteken i Forum och Tippen. Remissvar skulle vara vara inne senast 2001-10-15.

Vi har avgivet ett remissvar, positivt till att bilda detta naturreservat men med önskan att en del områden utanför den föreslagna gränsen borde vara med.

Nacka Miljövårdsråds remissvar över det ursprungliga förslaget till Naturreservat Tattby, 2001-10-15.

I juni 2003 kom det en ny remiss där man nu föreslår att utöka reservatsområdet, i stort sett enligt vad vi föreslog två år tidigare, fram till bostadsområdet vid Kvarnstugevägen. Skötselplanen har omarbetats för att anpassas till gällande standard och lagstiftning.

Det nya förslaget tycks inte finnas på Internet men har skickats ut till remissinstanser och fanns i Nämndhuset samt på biblioteken i på Tippen och Fisksätra till 15 oktober 2003. Däremot ligger tjänsteskrivelser om detta till områdesnamnden utlagda.

Remissvar, märkta ONSF 2001/80, skulle vara Nacka Kommun, Registrator, 131 81  Nacka tillhanda senast 15 oktober 2003.

Nacka Miljövårdsråds remissvar över 2003 års förslag till Naturresrvat Tattby samt utvidgning av detsamma 2003-10-15.

Här finns information om det sedermera beslutade och utökade Naturreservat Tattby.

Kommunens handläggare är Roger Grönwall, 7189337, och Åsa Wilke, 7189385.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-20