Introduktion till remissen:
Naturreservat Svärdsö

Man föreslår 2014 att bilda ett naturreservat av Svärdsö (mellan Solsidan och Älgö).

Naturreservatsförslaget fanns här på webben, men togs bort 2016-06-13, och fanns i Nacka Stadshus och biblioteket i Forum till 2014-09-14. Här finns ändå reservatsförslaget från 2014.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, NRN 2013/37-265 Registrator, 131 81 Nacka senast 2014-09-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2014-09-14.

Här finns en sammanställning av remissvaren.

Nacka kommuns nuvarande sidor om Svärdsö naturreservat med gällande reservatsbestämmelser.

Kommunens handläggare är Eliabeth Hedin, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-17