Introduktion till ärendet:
Bygglov och för nybyggnad av komplementbyggnad till stuga 21 i Skuruparken

Ett bygglov för redan uppförd nybyggnad av komplementbyggnad till stuga 21 i Skuruparken har sökts, Stuga 21 ligger i norra delen av Skuruparken.

För den utdragna frågan om att göra Skuruparken till naturreservat se här.

Kungörelse i DN 2022-09-05.

Synpunkter på förslaget till bygglov skall vara vara inne till bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-09-15, ange B 2022-1124.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående bygglovet, 2020-09-15.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-09-15.