Information om remissen:
Detaljplan för del av del av Björknäs, Solhöjdsvägen

Man föreslår stora villor med stora tomter centralt i Björknäs/Klinten omedelbart norr om Värmdövägen, en del gammal bebyggelse rivs. Gällande stadsplan anger trevåningshus och radhus.

Nacka Miljövårdsråds remissivar (augusti 1999) beträffande Solhöjdsvägen.

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-08-20.

Inför utställningsförslaget gjordes vissa mindre justeringar, bl a tillkom en mindre lekplats i området.

Vid behandlingen i områdesnämnden 1999-12-08 reserverade sig Bo Ericson (mp) mot beslutet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande (januari 2000) över utställningsförslaget för Solhöjdsvägen.

Yttranden över utställningsförslaget skulle vara vara inne senast 2000-01-28. Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2000-01-28