Information om remiss angående:
Förslag till bildande av naturresevat Skarpnäs

Man föreslår att det skogsområde som finns norr och väster om Orminge bildar naturreservat Skarpnäs. Området går ner till havet och omfattar flera sjöar, bl a Vittjärn och större delar av Glasbrukssjön och Myrsjön. Områden som nu är bostads- eller industriområden har inte inkluderats.

Det första förslaget fanns utställt i nämndhuset och på biblioteken i Forum och Orminge. Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-12-10.

Remissförslaget från 1999 finns inte på webben men ett reviderat förslag från 2000 fanns på webben till 2016-06-13.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande naturreservat Skarpnäs, 1999-12-10.

Andra samrådsversionen av naturreservatsförslaget fanns i Nacka Stadshus och biblioteket i Forum till 2014-09-14 samt fanns under många år på kommunens webb om Skarpnäs, tyvärr har de tagit bort den. Men här finns den faktiskt ändå!

Synpunkter på andra reservatsförslaget skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, NRN 2013/40-265 Registrator, 131 81 Nacka senast 2014-09-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådet, 2014-09-14.

Efter att ha hanterat synpunkter sände i augusti 2015 naturreservatsnämnden (NRN) detta reviderade förslag till beslut.

I september 2015 sänds istället denna kraftigt krympta version av naturreservatet från kommunstyrelsens arbersutskutt (KSAU) till kommunstyrelsen (KS) för behandling2015-09-28.

Nacka Naturskyddsförening, Boo Miljö- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd sänder denna skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter, 2015-09-25.

Beslut om reservat fattades i kommunfullmäktige (KF) 2015-10-19 men är överklagat.   Beslutshandlingar inklusive mycket information om naturen i området.

Kommunens sida om Skarpnäs naturreservat. Här fanns reservatförslag men det togs bort 2019-12-16.

Kommunen har tagit fram ett start-PM för att utvidga Kummelbergets industriområde genom att ta i anspråk delar av den i huvudsak strandskyddade och delvis naturvärdesklassade naturen som föreslogs att ingå i Skarpnäs naturreservat.

Kommunens handläggare är Eliabeth Hedin, 7188000. (Handläggare 1999-2000 var Åsa Bemark Wilke, 7189385).

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-17