Introduktion till remissen:
Sjökullens väg, Rösunda 3:13

Man vill bygga ett parhus på en tennisplan vid Sjökullens väg, nära Ringvägens hållplats i Saltsjöbaden.

Strandskydd gäller på platsen eftersom tidigare detaljplan skulle komma att bli upphävd.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-02-20 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och på Tippen.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/407 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-02-20.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2013-02-20.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-08-26 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och på Tippen.

Synpunkter på utställningssförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/407 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-08-26.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2013-08-26.

Beslutad detaljplan, laga kraft 2014-01-10.

Kommunens handläggare är Birgitta Strömbäck, 7189411.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-04-03