Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Orminge, fastigheterna 1:18, 1:57 m.fl., Seniorbostäder i Centrala Boo

Förslaget är nu att lägga seniorboendet i och i anslutning till Boo kommunalhus, som skulle säljas. Denna placering ersätter ett tidigare förslag med ett västligare läge vid Värmdövägen/Vintervägen.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Boo 2004-10-13 reserverade sig Bo Ericson (mp) mot beslutet. Han och (mp) anser inte att kommunalhuset ska säljas utan användas för kommunala ändamål.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-12-22 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2005-04-22 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2005-04-22.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17