Introduktion till remissen:
Detalplan för Rösunda 40:4, Saltsjöpromenaden 38

Man vill bygga ett bostadshus till på en tomt med en kulturhistoriskt värdefull byggnad, trots att enligt nuvarande bestämmelser endat uthus och garage får uppföras.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-08-31 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2009/212 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-08-31.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 31 augusti 2010 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2010-08-31.

Kommunens handläggare är Johan Håkansson, 7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-18