Introduktion till remissen:
Ändring genom tillägg till Stadsplan 241 för del av Finntorp, fastigheten Sicklaön 107:3, arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1

Man vill bygga på en befintlig industribyggnad vid Ryssviksvägen i Finntorp (byggnaden syns från Värmdöleden), området kallas även Sofieberg.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-04-07 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteket i Forum.

Efter den nu aktuella ettapp 1 väntades den betyligt mer omfattande etapp 2 komma, detta förslag borttaget 2013-03-01,, etapp 1 leder till ca 30 arbetstillfällen medan ettapp 2 leder till ca 150 ytterligare arbetstillfällen vilket kommer att påverka trafiken i Finntorp på ett betydande sätt.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2006-04-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2006-04-07. (pdf-format)

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-09-20 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2006-09-20.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2006-09-20. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Angela Jonasson, 7189445.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06