Information om remissen:
Detaljplan för område vid Saltsjöbadens station och Restaurantholmen.

Man förslår att bebygga Restaurantholmen i Saltsjöbaden, som nu bara har badanläggningar, samt ny bebyggelse kring Saltsjöbadens station.

Restaurantholmen har sedan sommarrestauranten brann inte haft annat än badanläggningar (och en del förtöjningsplatser för båtar). Tillfartsvägen är smal och krokig och passerar över två broar med karakteristiska "pucklar". Bostadsbebyggelse på holmen är ett mycket kontroversiellt förslag.

I området kring Saltsjöbadens station föreslås en omfattande bostadsbebyggelse.

Nacka Miljövårdsråds remissivar från 1999 beträffande Saltsjöbadens station och Restaurantholmen.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns utställda i nämndhuset och på biblioteken i Forum, Fisksätra och på Tippen till den 9 februari 2001.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 9 februari 2001 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd. Den som inte franfört sina synpunkter till kommunen under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget 2001.

Nacka miljövårdsråds skrivelse till miljödepartementet 2003-09-01.

Kommunens handläggare är Micaela Lavonius, 7189269.

Kommunens beslut är överklagat till länsstyrelsen och regeringen.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07