Introduktion till ärendet:
Pingvinens förskola, John Lodéns väg 23, Storängen.

Man vill ändra detaljplanen för fastigheten från bostadsändamål till förskola.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2023-01-27 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på planförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2022/70, 131 81 Nacka, senast 2023-01-27.

Kommunens handläggare är planarkitekt Kristina Källqvist 08-7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-12-25