Introduktion till Vägverkets remiss:
Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholms-området

Vägverket föreslår att de ska bygga nya motorvägar Förbifart Stockholm över Lovön eller Diagonal Ulvsunda.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Vägverket senast 2005-09-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar tillsammans med ett stort antal organisationer (Natuskyddsföreningar, Turistföreningen och många andra) , 2005-09-12. (Word doc-format)

Länsstrelsen har i januari 2006, till skillnad från många kommuner, förordat alternativet Diagonal Ulvsunda.

Senast ändrad av Jan Åman 2006-02-07