Introduktion till remissen:
Nackareservatet ("Nacka gårds naturreservat" samt "Sickla-Skarpnäcks naturreservat")

Nacka kommun och Stockholms stad förslår att Nackareservatet ska bli naturreservat. Tyvärr har man dock inte tagit med hela området vid reservatsbildningen. Mycket annat kontroversiellt som t ex planerad golfbaneutbyggnad inom reservatsområdet och nya konstiga namn på Nackreservatet.

Förslaget fanns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor.

Nacka Miljövårdsråd har deltagit i Arbetsgruppen bevara Nackareservatet. Huvuddelen av arbetet med remissvar har utförts i denna grupp. En insamling av namn till förmån för att hela området ska ges reservatsstatus gav drygt 4500 namn.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Nacka kommun, senast 2004-10-31.

Nacka Miljövårdsråds remisvar om Nackareservatet, 2004-10-29.
Kartbilaga till remisvaret. (pdf-format)

Områdesnämnden Älta behandlade reservatsförslaget 11 maj 2005, reservatsförslaget (under namnet Nacka gårds naturreservat) är utlagt på webben.

Officiell invigning av Nackareservatet skedde lördag 2009-05-16. Invigningen skedde i Björkhagen (Markuskyrkan), arrangemang 10.30 - 17.00, själva invigningen 11.00. Ironiskt nog invigdes reservatet av tre moderater Sten Nordin (Sthlm), Erik Langby och Billy Östh (Skarpnäcks stadsdelnämnd), det är inte tack vara dessa reservatet kommit till!  I övrigt ordnades bl a vandringar med SNF söderort.

Nätverket Värna Nackareservatet (där Nacka Miljövårdsråd ingår) har skrivit en folder om reservatets tillblivelse. Den trycks och delades ut till dem som kom till invigningen.

Nacka kommuns nuvarande sida om Nackareservatet.

Stockholms stads sidor om Nackareservatet.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-11-15