Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nacka Port kvarteret Klinten.

Man vill bygga ett 40-våningshus och ett 30-våningshus och någon lägre byggnad med sammanlagt ca 250 bostäder intill den bevarade bygnaden för Klintens färgfabrik.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls i Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23, den 23 augusti 2022 kl. 17.00-19.00.

Ett digitalt samrådsmöte hölls 7 september 2022 17.00- ca 18.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2022-09-19 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2018/443, 131 81 Nacka, senast 2022-09-19.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2022-09-19.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anders Nordenskiöld 08-7187916.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-09-19