Introduktion till remissen:
Ändring genom tillägg till del av Byggnadsplan 162 för fastigheter på Skogsö

Förslaget gäller 27 villor på Moranvägen och Orrevägen i Skogsö.

Man vill ändra i byggnadsplanen så att en villa kan bli en flerfamiljfastighet och tillåta två våningar. Enkelt planförfarande, endast en remissomgång.

Samrådsförslaget finns inte tillgängligt på kommunens webbsidor eller bibliotek men finns tillgängligt här,  information om samrådet finns här.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2014/21-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-05-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-05-15.

Kommunens handläggare är Tove Mark, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-05-15