Information om remissen:
Detaljplan för Björknäs 1:36, Montelius väg.

Man vill med enkelt planförfarande och med en remissomgång under juli (brevet stämplat 5 juli, svar senast 30e) göra om en bit parkmark i anslutning till Skurusundet till en villatomt. Man har tänkt sig att områdesnämnden skall fatta det definitiva beslutet 18 augusti.

Området används idag som park, över fastigheten går en stig mellan Montelius väg och Mellströms väg. I gällande plan utgör fastigheten allmän plats/park.

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-07-30. Kommunens handläggare är Anna Galli 7189333.

I januari 2000 fattade kommunen beslut om marköveråtelse så att ett privat par kan uppföra en villa på vad som tidigare var allmän plats/park vid Montelus väg - Mellströms väg, fastigheterna Björknäs 1:36 och 10:21.

Senast ändrad av Jan Åman 2000-02-08