Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av torn för mobiltelefoni vid Dalaröbryggan i Saltsjöbaden

I september 2014 föreslås mobilmast (flagpole) för mobiltelefoni med tillhörande teknikbod på berget vid Dalaröbryggan i Saltsjöbaden:

Dalaröbryggan: En 19 meter hög flagpole med ett tillhörande teknikskåp på bergknallen nordväst om Dalaröbryggan (Rösunda 2:2, dnr B2007-1037)

En mobilmast på denna plats föreslogs i mars 2008 men avvisades då. Platsen ligger inom standskyddsområde och är av riksintresse.

Handlingar fanns tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka, fram till och med den 6 oktober 2014.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2014-10-06.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2014-10-06.

Kommunens sida om master och torn för mobiltelefoni. Innehåller bl a länkar till olika regler kring detta.

Om moblmast på Skuru IP juni 2014.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-10-07