Introduktion till Stockholm stads remiss:
Försöksverksamhet med miljöavgifter

Förslaget utgörs av Transek ABs utredning Försök med miljöavgifter i Stockholm - Underlag för utformning och genomförandeplan (PDF-fil, 80 sidor) och Stockholms stads tjänstemannautlåtande Försöksverksamhet med miljöavgifter (MS-Words doc-format)

Nacka kommunstylelses (Erik Langbys) remissvar (I MS-Words doc-format). Kommunstyrelsens (Erik Langbys) pressmeddelande om svaret.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget till försöksverksamhet med miljöavgifter, 2003-05-09.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-02-01