Information om remissen:
Tillägg till planbeskrivningen för detaljplan för del av Lännersta, Sydvästra Lännersta 1B

Stort bråk har uppstått i Områdesnämnden Boo om dragningen av en strandpromenad för gång och cykeltrafik i området söder om Djurgårdsvägen i planområde Sydvästra Lännersta 1B. Detta ledde till att man ställer ut ett förändrat förlag till denna strandpromenad.

Förslaget fanns utställt till 2002-03-15. På kommunens webbsidor ligger tyvärr bara det förslag som utställdes april-maj 2001 och som i övrigt antagits, ej det aktuella ändringsförslaget.

Nacka miljövårdsråds yttrande över förslaget till dragning av strandpromenaden i Lännersta.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-11