Information om remissen:
Detaljplan för del av Sydvästra Lännersta 1A, Strandpromenaden

Man vill bygga en strandpromenad för gång och cykeltrafik i sydvästligaste Lännersta.

Förslaget finns på kommunens webbsidor samt till 23 april 2002 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det utställda förslaget.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-11