Introduktion till remissen:
Bildande av naturreservatet Långsjön.

Man föreslår att området kring Långsjön blir naturreservat, man har dock undantagit området väster om Långsjön mot Vattenverksvägen därfär att man planerar att låta Hortus bygga där.

Resevatsförslaget som sändes på remiss i maj 2004 finns här men saknar kartor.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Nacka kommun, senast 2004-10-15.

Nacka Miljövårdsråds remisvar på förslaget, 2004-10-15.

Nacka kommuns nuvarande sida on naturreservat Långsjön finns här med avgränsning, föreskrifter och skötselplan.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-20