Introduktion till Stockholms stads remiss:
Lugnetområdet

Stockholms stad planerar bostadsbebyggelse i Lugnet (mellan motorvägen och Tvärbanans ändhållplats). Vid planeringen har man utgått ifrån att Saltsjöbanan och Värmdöleden ska byta sträckning i området.

Förslaget finns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor, klicka på Aktuella planprojekt, på Katarina-Sofia och sedan på Lugnetområdet. Handlingar fanns till 2005-01-24 även i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Stockholms stadbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm senast 2005-01-24.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställd detaljplan för Lugnetområdet, 2005-01-24.

Stockholms stads handläggare är Jan Inghe, 50827373.

Senast ändrad av Jan Åman 2005-01-24