Introduktion till remissen:
Detaljplan för sydvästra Björknäs, Kvarnvägen, fastigheterna Björknäs 1:1, 1:85 m.fl.

Området ligger omedelbart söder om Skurubrons landfäste på Boosidan.

Man vill tillåta företag att etablera sig och bebygga området.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Boo 13 april 2005 gjorde både Peter Zetraeus (m) och Dan Johansson (v) protokollsanteckningar om att förslaget kan komma att förstöra den unika kulturmiljön i området.

Samrådsmöte hölls 1 juni 18-20 i Nacka Stadshus, Granitvägen 15.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2005-07-01 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2005-07-01.

Nacka miljövårdsråds remissvar avseende samrådsförslaget, 2005-07-01. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Andreas Totschnig, 7189467.

Planprocessen har avbrutits.

Senast ändrad av Jan Åman 2006-01-26