Information om remissen:
Förslag till Detaljplan för Sicklaön 257:1,2,3 Kristinavägen/Strandpromenaden

På markägarens förslag vill man tillåta att bygga sex radhus på en Duvnästomt vid Kristinavägen/Strandpromenaden.

Tomten har nu en stor villa. Tidigare har ägaren fått tillstånd att del tomten i fyra tomter så att hans barn kan få varsin tomt, nu föresås istället att de tre ej bebyggda tomterna bebyggs med sex radhus med varsin egen tomt medan det befintliga huset blir kvar med en mindre tomt.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2000-08-31.

Senast ändrad av Jan Åman 2000-09-05