Introduktion till remissen:
Detaljplan för fastigheten Sicklaön 83:32, Uddvägen.

Man vill bygga tre stora kontorshus vid Uddvägen, i anslutning till Hammarby Fabriksväg och rondellen över Södra länken.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2005-11-21 i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-11-21.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsversionen, 2005-11-21. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17