Information om remissen:
Detaljplan för del av Älta 6:1, Kolarängsskolan

Man planerar att bygga en friskola omedelbart intill den hårt trafikerade Ältavägen i en torvmosse som enligt gällande översiktsplan skall bevaras.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande Kolarängsskolan

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-07-01. Kommunens handläggare är Gerd Edlund, 7189465.

Senast ändrad av Jan Åman 1999-07-09