Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen

Man vill bygga 18 villor i ett tidigare inte exploaterat naturområde mellan Värmdöleden och Väremdövägen, öster om Kilsviken.

Större delen av området är omfattas av det strandsskydd som sträcker sig 300 m från Kilsviken.

Området är utsatt för trafikbuller från Värmdöleden, man vill bygga en bullerskärm.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-04-30 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-04-30.

Nacka Miljövårdsråds remisvar på samrådsförslaget, 2004-04-30.

Vid behandlingen av förslaget i Områdesnämnden Boo 2004-11-10 reserverade sig (v) och (s)-gruppen.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2004-12-30 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på förslaget skulle ha framförts till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast den 30 december 2004.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2004-12-30. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17