Introduktion till Länsstyrelsens remiss:
bergtäksverkamhet och krossning, Kil 1:1 och Västra Ekedal

NCC Road AB vill anlägga bergtäkt och stenkross vid Kil på gränsen mellan Nacka och Värmdö. Länsstyrelsen har skickat remiss till Naturskyddsföreningen men inte till oss.

Det finns en stark lokal opinion mot förslaget i området kring Insjön. Nackapolitikerna verkar vara emot förslaget.

Förslaget har varit uppe till diskussion redan år 1999.

Förslaget finns inte tillgängligt på Internet när synpunkterna skulle lämnas in men har senare lagts ut på kommunens web.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Länsstyrelsen senast 2004-08-31, förlängt till 2004-09-15.

Nacka Miljövårdsråds remisvar på Länsstyrelsens remiss, 2004-09-15.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17