Introduktion till remissen:
Utställning av detaljplan för Kummelnäs 7:5 och del av Kummelnäs 7:6, Jenny Linds väg 6.

Man vill bygga villa och garage på den obebyggda strandtomten Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 på Eolsudde, trots omfattande kritik från närboende.

Utställningsförslaget läggs inte ut på kommunens webbsidor men fanns till 2003-02-14 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Remissvar skulle vara vara inne till kommunen senast 2003-02-14.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det utställda förslaget till detaljplan för Kummelnäs 7:5 och del av Kummelnäs 7:6, Jenny Linds väg 6, 2003-02-14

Kommunens handläggare är Anna Mattsson, 7189454.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-06-06