Introduktion till remissen:
Detaljplan för Jaktvarvet.

På Jaktvarvet i Solsidan vill man ersätta all mark för att vinteruppställa båtar 26 nya med bostäder, ett hundratal båtar brukar vinteruppställas här, Svar senast 2022-09-15.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och till 2022-09-15 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden.

Ett digtalt samrådsmöte hölls 30 augusti 2022 17:00-18:30 från projektets webbsida https://www.nacka.se/jaktvarvet/.

Ett öppet hus anordnades på plats i Jaktvarvet, Jaktvarvsvägen 5, den 1 september 2022 17:00-19:00.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2019/814, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-09-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2022-09-15.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Terese Karlqvist, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-09-15