Introduktion till remissen:
Busshållplats vid Henriksdal

Man vill anlägga en busshållplats (bussterminal) vid Henriksdal för att ta Saltsjöbanans passagerare vidare mot Slussen under Slussens ombyggnad. Under denna tid väntas Saltsjöbanan vara avstängd mellan Henriksdal och Slussen. Ett tillfälligt bygglov på fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

Bussarna från Slussen föreslås köra upp Kvarnholmsvägen och svänga in höger på en nybyggd ramp som tar dem in omedelbert bakom Henriksdals järnvägsstation (där det oanvända spår 3 ligger) och sedan köra ut över spåren för att komma ut på Värmdövägen väster om de ordinarie bussarnas hållplats. Flera gångvägar påverkas av ombyggnaderna.

Handlingarna fanns officiellt tillgängliga på Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka, fram till och med den 1 oktober 2013. Dessutom finns de tillgängliga här på Nacka Miljövårdsråds webbsidor! (pdf-format 3,1 Mbyte)

Synpunkter på förslagen skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka senast 2013-10-01.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 1 oktober 2013 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget till bygglov, 2013-10-01.

Nacka kommuns nuvarande presentation av busshållplatsen vid Henriksdal.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-05