Introduktion till förslaget att göra Gröna Dalen till Naturreservat:

En motion i Nacka kommunfullmäktige föreslår nu att Gröna dalen görs till naturreservat. Området ligger mellan Fisksätra och Tippen.

Delar av området används som kolonilotter. Vandringsleden lugna promenaden går genom området.

Området har tidigare hotats av att man ville bygga en baskethall med 1200 åskådarplatser omgiven av 500 parkeringsplatser (delvis maskerade som grusplaner för fotboll) i området. Efter massiv kritik och upptäckten att detta skulle kunna bli dyrt för kommunen avbröts dessa planer hösten 2003. För övrigt spelar Saltsjöbadens IFs basketlag inte längre i någon av de två högsta basketserierna, endast i dessa ställs krav på åskådarplatser vid seriespel.

Därefter har flera organisationer, däribland Nacka Miljövårdsråd, krävt att området görs till Naturreservat.

Till Gröna dalens webbsidor

Senast ändrad av Jan Åman 2011-02-01