Introduktion till remissen:
Naturreservat Gärdesudden

Ett område vid kusten i Kummelnäs i Boo föreslås bli naturreservat.

Förslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns troligen 25 juni till 30 september 2009 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Orminge.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka kommun, KFKS 2009/199-265, Registrator, 131 81 Nacka senast 2009-09-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2009-09-30.

Information om Naturreservat Gärdesudden med föreskrifter finns här.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-20