Information om remiss angående:
Föreslag till Detaljplan för Finnberget

Finnberget planerar man fyra nya hyreshus sydost om de befintliga husen.

Förslaget finns utställt i nämndhuset och på biblioteken i Forum och Orminge. Remissvar skall vara vara inne senast 2000-04-13.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 13 april samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds utkast till remissivar beträffande Finnberget

Senast ändrad av Jan Åman 2000-02-25