Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Boo, Drabantvägen och Kadettvägen.

Man vill ansluta alla fastighter i området kring Drabantvägen och Kadettvägen i Boo till kommunalt vatten och avlopp för att göra om området från fritidsbebyggelse till permanent bostadsområde.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2002-04-05 i Nämndhuset och i biblioteken i Orminge och Forum.

Två alternativa förslag gavs.

Ett samrådsmöte hölls den 11 mars.

Nacka miljövårdsråds remissvar, 2002-04-09

Kommunens handläggare är Birgitta Held-Paulie, 7189395, Per Johansson 7189319 och Anna Mattsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-11