Introduktion till remissen:
Dagvattentunnel under Finnberget och Henriksdalsberget ("Nya Östbergatunneln")

Här finns förslaget till dagvattentunnel.

I maj 2019 inbjuder Stockholm vatten och avfall till samråd om en tunnel för dagvatten från Sicklaverket (under Hammarbybacken) via Henriksdalsberget till Finnboda där vattnet släpps ut i Strömmen.

Ett samrådsmöte hölls måndag 13 maj kl 16.00-21.00 i GlashusEtt, Lugnets allé 39. Presentation av projektet skedde vid två tillfällen, kl 16.00 och 19.00.

Synpunkter på förslaget skall vara inne senast 24 maj 2019 til till registraturet@svoa.se eller Stockholm Vatten och Avfall AB, 106 36 Stockholm, och ska märkas med diarienummer 18MB1337.

Nacka Miljövårdsråds yttrande om dagvattentunneln. 2019-05-24.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-05-24