Introduktion till remissen:
Förslag till Dagvattenstrategi för Nacka kommun

Förslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor nu finns endast den beslutade versione tillgänglig och förslaget fanns till 2007-11-15 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Tekniska nämnden, TN 2005/16, VA-enheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-11-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2007-11-14. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Lena Kjellson, 7187630.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07