Information om utställning av:
Detaljplan för Sicklaön 260:1 Daggkåpan och Sicklaön 261:1 Distansen.

Man föreslår tät bostadsbebyggelse, med 200-230 nya lägenheter i flerbostadshus, och kontor i området mellan mellan nuvarande bebyggelse i Sickla strand och Sickla Allé, nästan ända ned till Sicklasjön.

Detta är en s.k. utställning av ett förslag som tidigare skickats på remiss i med svartid till 1999-05-28. Nacka Miljövårdsråd avgav då ett remissvar som tyvärr inte finns tillgängligt på internet. Inte bara vårt utan flera andra remissinstanser var kritiska till att bygga så nära Sicklasjön. Förslaget har modifierats något, bl a på denna punkt.

Vid behanldlingen i Områdesnämnden Sicklaön den 31 augusti avgavs reservationer mot förslaget från Kaj Nyman (s) som ville ersätta ett av de strandnära husen med park, från Leif Riihinen (v) som ville detsamma samt från Elisabeth Karlssom (mp) som tycker att området överexploateras och vill ha bort ett av de fyra husen.

Förslaget fanns utställt i nämndhuset och på biblioteket i Forum, samt i biblioteket i Finntorp fram till 19 oktober.

Nacka miljövårdsråd har avgivet ett yttrande som dock tyvärr inte finns tillgängligt på internet.

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-10-19. Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 1999-11-25