Introduktion till remissen:
Program för fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka

Man vill bygga fler affärshus och fler kontor i Forum-området. Vidare föreslår man bostadshus mellan Forum och Nämndhuset (Stadshuset).

Man vill låta Saltsjöbanan gå i en omväg runt Nacka centrum, flera förslag finns hur man kan lägga om den mellan stationerna Järla och Storängen. Man antar att Saltsjöbanan konverteras till spårväg. Vidare finns planer på hur man skulle kunna dra en spårväg mot Orminge och över Kvarnholmen.

Förslaget finns nu tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2003-01-07 i Nämndhuset och i biblioteken i Finntorp och Forum.

Kommunen inbjöd till öppet hus kring detta och detaljplanen för Forum fredag 29 november kl. 14-19 samt lördag 30 november 10-15 i Forum.

Remissvar på programförslaget skulle vara vara inne senast 2003-01-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande programförslaget, 2003-01-07.

Kommunens handläggare är Paul Ahlkvist, 7189444.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-13