Introduktion till remissen:
Program för Centrala Nacka

Man vill tätbebygga centrala Nacka och klämma in ca 4600 bostäder och ca 7000 arbetsplastser. Området sträcker sig mellan Nacka strand, Storängen, Nacka gymnasuim och idrottsplats samt inkluderar Ryssbergen.

Ett öppet hus om programförslaget hölls i Nacka Forum, plan 2, lördagen 6 december 2015 12.00-16.00 samt i Nacka stadshus, Granitvägen 15, torsdagen 11 december 2015 17.00-20.00.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2015-01-16 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteket i Forum.

Vid behandlingen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-11-12 skrevs omfattande synpunkter till protokollet.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2002/269-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-01-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2015-01-16.

Det antagna detaljplaneprogrammet för centrala Nacka finns här.

Kommunens handläggare är Sven Andersson, 7189465 och Emma Färje-Jones, 7187940.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-22