Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av fastigheten Bo 1:70, Boo gårds lada

I syfte att "bevara" Boo gårds lada avser man att riva den och ersätta den med en privatägd byggnad med 14 lägenheter samt plats för verksamheter.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Boo 2006-05-17 ansåg (s)-gruppen att marken borde reserveras för kommande utbyggnad av skola och dagis etc.

Ett samrådsmöte hölls i rum Erstavik, Granitvägen 11 (Nämndhusets sida) 19 juni 2006 kl. 18.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-08-16 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle inkomma skriftligen till Planenheten, Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2006-08-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsversionen, 2006-08-16

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-11-17 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle inkomma skriftligen till Planenheten, Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2006-11-17.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen, 2006-11-17

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-15