Introduktion till remissen:
Detaljplan för Björknäs-Värmdövägen.

Man vill bygga ca 200 bostäder med handel i bottenvåningarna utefter Värmdövägen i Björknäs.

Ett samråd i form av ett digtialt samrådsmöte hölls 10 juni 2020 17.00 - 19.00. på projektets hemsida www.nacka.se/bjorknas-varmdovagen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-08-31 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2017/1029, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-08-31.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 31 augusti 2020 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Kommunens handläggare är planarkitekt Viktor Wallström, 08-7188089 och projektledare Björn Bandmann.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-10-02