Introduktion till remissen:
Utökad biogasproduktion vid Henriksdals reningsverk.

Fordonsgas Stockholm AB, en del av Scandinavian Biogas, vill ansöka om miljötillstånd för utökad biogasproduktion vid Henriksdals gasbehandlingsanläggning.

Rågasen produceras av Stockhlolm Vatten i själva Henriksdalsverket i bergrum. Vid Fordorsgas Stockholms anläggning ovanpå berget renas gasen fråm bl a koldioxid och svavel till fordonsgas som består av nästan ren metan. De vill ungefär fördubbla kapaciteten.

Majoriteten av gasen levereras genom rörledningar till SLs bussdepå på Södermalm samt till Hammarby Sjöstad. En mindre del fylls på gasflaskor som står på s.k. gasflak och hämtas med lastbil. De vill även ha möjlighet att leverera fossil naturgas i händelse av gasbrist.

Samrådshandlingar ska ha funnits till 2011-06-16 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och i GlashusEtt, Lugnets Allé 39 men anmärkningsvärt nog inte alls på webben! (Kungörelse i DN och troligen andra tidningar 20/5)

Fordonsgas Stockholm AB höll ett samrådsmöte den 9 juni 2011 kl. 18.00 på Henriksdals gasbehandlingsanläggning, Henriksdalsringen 58.

På deras webbsidor nämns ingenting om detta projekt, däremot står det om flera olika projekt som väntas bli färdiga under 2009 och 2010.

Synpunkter skulle lämnats skriftligen senast 2011-06-16 till Åsa Agervald, Scandinavian Biogas, Kungsbron 1, 111 22 Stockholm eller med epost till Asa.Agervald@scandinavianbiogas.com.

Nacka miljövårdsråds synpunkter på samrådet, 2011-06-15.

Scandinavian Biogas kontaktperson är Åsa Agervald, 070-7640989.

Senast ändrad av Jan Åman 2012-01-11