Information om remissen:
Ansökan om bygglov för en betongfabrik i Ältadalen på fastigheten Älta 37:1 för tillverkning av fabriksbetong.

Företaget Ballast Stockholm AB, ett dotterbolag till NCC, avser att bygga en Betongfabrik i södra delen av grusgrupen i Älta (även kallad "Ältadalen"). Den ska ligga vid Grustagsvägens östra sida, strax norr om Tyresöleden.

Arbetet vid fabriken ska pågå ca 06.30-16.00. Ca 1100 lastbilar om året med sten ska transporteras dit och betongen transporteras därifrån.

Förslaget fanns troligen inte utställt, men bör finnas i nämndhuset.

Nacka Miljövårdsråds remissivar beträffande betongfabriken

Älta Fastighestägarförening har skrivit ett utförligare remissvar, läs även deras kommentarer och deras remissvar.

Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-08-18. Kommunens handläggare är Peter Nordström, 7189460, 070-4319460, 070-6253696.

Senast ändrad av Jan Åman 1999-09-04