Introduktion till frågan:
Avveckling av bergrum på Kvarnholmen.

SWECO sände 2012 ut en inbjudan till samråd om samråd avveckling av bergrum på Kvarnholmen. Det rör sig om ett mycket stort bergrum, volym ca 60000 m3. Ingen information tycks finnas på deras webbsidor.

Ägaren, Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) vill begära miljötillstånd för att sluta pumpa ur bergrummet som tidigare använts till förvaring av bensin och likartadade produkter. Vattenståndet och grundvattennivån skulle då höjas till havsnivå.

Ovanpå bergrummet planeras bebyggelse, Kvarnholmen etapp 5, norr om etapp 4, ungefär där bussarna vände innan de började bygga om vägen.

Den som hade synpunkter på SWECOs samråd borde senast 2012-05-11 maila till Marcus Gunnarsson Skoog eller skriva till Sweco Management AB, Marcus Gunnarsson Skoog, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm.

Nacka miljövårdsråds svar på SWECOs samråd, 2012-05-11.

Nu aktuellt är att Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska avgöra om Kvarnholmen Utveckling AB får tillstånd att försegla bergrummet och sluta leda bort grundvatten.

Handligarna finns tillgängliga på domstoelens kansli och hos aktförvararen Fredrik Josefsson, Nacka Stadshus, tel. 7189418.

Konstantin Irina tipsar på sina sidor om västra Sicklaön att tidningen Affärsvärden skriver om miljöfarorna bl a på Kvarnholmen med de gamla bergrummen där det förvarats tjockolja och bensin. Citaten från Nackas webb kommer från Miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Kvarnholmen.

Synpunkter med anleding av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning skulle skriftligen vara Nacka tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka Strand, tillhanda senast 2013-06-25, målnummer M 5391-12 skulle anges.

Nacka miljövårdsråds synpunkter till Mark- och miljödomstolen, 2013-06-25.

Yttrande från Kvarnholmen utveckling AB, 2013-08-01.

Mark- och miljödomstolens dom i mål M 5391-12 om avveckling av bergrum på Kvarnholmen, 2013-12-19.

Mark och miljööverdomstolens (Svea Hovrätts) föreläggande att Nacka Miljövårdsråd får yttra sig i mål M 412-14 senast 2014-06-23 plus ett par handlingar.

Nacka kommuns utvecklande av talan i mål M 412-14.

Kompletterande handlingar i mål M 412-14.

Bensinbergrummens omfattning framgår på sidan 22 i Planbeskrivningen för Kvarnholmsplatån.

Nacka miljövårdsråds synpunkter till Mark- och miljööverdomstolen, 2014-06-23.

SWECOs handläggare är (var?) Marcus Gunnarsson Skoog, 08-6956694.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-08-01