Introduktion till remissen:
Detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende)

Man vill bygga ett äldreboende på den plats där tidigare Båthöjdens förskola låg.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2008-09-12 på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 308/2006 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-09-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar över samrådssförslaget, 2008-09-12.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-02-13 på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2006/308 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-02-13.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningssförslaget, 2009-02-12.

Kommunens handläggare är Johan Håkansson, 7189494.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06